2017 წლის ფილმები

საერთაშორისო სექცია

 
CivilDOC

 
FOCUS CAUCASUS

 
CinéDOC-YOUNG

 
რეჟისორი ფოკუსში

 
სტუმარი ქვეყანა – ლიტვა

 
მოკლე ფილმები

 
სპეციალური ჩვენებები

 
GERMAN DOX

 
FRENCH PROGRAM

 
FOCUS ON LABOR RIGHTS

 

A project of