ფესტივალი მედიაში

CinéDOC-Tbilisi 2018 მედიაში

ტელევიზია, რადიო და ონლაინ მედია

საერთაშორისო მედია

A project of